Eelkooli ehk ettevalmistusklassi võetakse vastu üldjuhul 6-8-aastaseid lapsi (noorema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon). Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem avalduse kooli blanketil. Kirjalik avaldus esitatakse edasiõppimise soovi korral ka eelkooli teiseks õppeaastaks ning esimesse klassi sisseastumisel.

Muusikakooli põhikooli võetakse vastu üldjuhul üldhariduskoolis õppivaid 8-12-aastaseid lapsi (noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon). Katsetel osalemiseks esitab lapsevanem avalduse kooli blanketil.

Vastuvõtukatsetel peab õpilaskandidaat:

  1. laulma ühe laulu vabal valikul;
  2. sooritama musikaalsuse ja rütmitunde katse, mis koosneb järgmistest osadest:
  • rütmi koputamine,
  • helide laulmine,
  • meloodia laulmine,
  • harmoonilise kuulmise katse.

Üldiselt tuleb lapsel (ja lapsevanemal) muusikakooli õppima asumise korral arvestada lisakoormusega, mis kõigub alates 4 kuni 8 tunni vahel nädalas, lisaks igapäevane kodune harjutamine.

Kuid mõõdukas pingutamine tasub vaeva! Kõigist ei saa suurt muusikut, küll aga saab igaühest, kes oskab muusikat teha ja kuulata, selle nautija. Musitseerimisoskus muudab elu mitmekesisemaks ja võime muusikast aru saada lisab materiaalselt mittemõõdetavaid, inimest rikastavaid väärtusi.