Vabaõppesse võetakse kooli võimalusel õppima järgmistel juhtudel:

  • kui õppurikandidaadi vanus ületab eeldatava vanusepiiri astumaks õppima soovitud huvialal;
  • kui õppur ei suuda/ei soovi täita süva- või üldõppe huviala õppekava mahtu;
  • kui kooli lõpetanud õppur soovib jätkata õpet huvialal kolmandat aastat või soovib peale kooli lõpetamist õppida mõnda teist huviala.

Tunnid võivad olla grupitunnid kui ka individuaaltunnid – olenevalt kooli võimalustest. Õppe kestus 1 õppeaasta, vastuvõtt kooli võimalusel. Edasiõppimissoovi korral tuleb igal aastal esitada uus avaldus.