Kunda Muusikakooli õppetasud Kunda Linnavolikogu 23.05.2016.a määruse nr 16 ja Kunda Linnavalitsuse 19.08.2016 korralduse nr 93 ja 13.09.2017 korralduse nr 94 alusel:

  • Põhiõpe (1. -7. klass) – 20 eurot kalendrikuus, 9 kuud õppeaastas (september – mai);
  • Eelkool – 20 eurot kalendrikuus.

Vabaõpe

Vabaõpe kooli võimaluse korral (kuni 26-aastastele):

  • üks 45-minutiline individuaaltund nädalas – 25 eurot kuus;
  • kaks 45-minutilist individuaaltundi nädalas – 45 eurot kuus;
  • üks 45-minutiline grupitund nädalas – 10 eurot kuus;
  • laulutunnid (grupitunnid) – 20 eurot kuus.

Lisapill

Põhiõppes õppivale muusikakooli õpilasele kooli võimaluse korral õppekavaväline lisapilli või mõne muu õppeaine individuaaltund:

  • üks 45-minutiline individuaaltund nädalas – 12 eurot kuus;
  • üks 20-minutiline individuaaltund nädalas – 6 eurot kuus. 

Vähekindlustatud pere lapsele võib lapsevanem taotleda toetust õppetasu täielikuks või osaliseks tasumiseks vastavalt sotsiaaltoetuste taotlemise korrale.

Väga heade õpitulemuste ja tulemusliku linna esindamise eest võib muusikakooli õppenõukogu õpilase tunnustamiseks taotleda linnavalitsuselt stipendiumi eelmise õppeaasta tulemuste alusel.

Kui Kunda Muusikakoolis õpib ühest perest korraga kolm ja enam last, siis lapsevanema poolt esitatud avalduse ning linnavalitsuse otsuse aluse vabastatakse pere alates kolmandast lapsest õppetasust tingimustel, et laste ja nende vanemate registrijärgne elukoht on Viru-Nigula vald.

Õppetasu makstakse Viru-Nigula Vallavalitsuse esitatud arve alusel Swedbank arveldusarvele EE252200221011939622.