Õppuriteks on vanema astme lõpetanud, kes kavatsevad muusika alal edasi õppida või mõnel muul eesmärgil musitseerimisoskust täiustada. Iga õpilane õpib tema jaoks koostatud õppekava järgi ning kohustub osalema kooli kollektiivides ja ühistegevustes.