Viru-Nigula valla muusikakooli missioon: MUUSIKALISE HARITUSE KUJUNDAMINE VIRU-NIGULA VALLAS.

Põhiväärtuseks on M U U S I K A:

 • M eeldiv õhkkond
 • U uendusmeelsus
 • U saldusväärsus
 • S uur pühendumus
 • I ndividuaalne ja innustav lähenemine õpilastele
 • K oostöö
 • A reng ja teadmised

Viru-Nigula valla muusikakool loob võimalused muusikalise põhihariduse omandamiseks ja muusika-alaseks koolituseks. Muusikakooli lõputunnistuse saab 7. klassi lõpetamisel, noorema astme lõputunnistuse 4. klassi lõpetamisel. Õppetöö muusikakoolis toimub tavakooli tööst vabal ajal.

 

ÕPPEKAVAD

(kinnitatud õppekavad Eesti Hariduse Infosüsteemi lehel www.ehis.ee: sisenen avalikku vaatesse/ otsing: Viru-Nigula valla muusikakool):

 • MUUSIKALINE EELKOOL (eelharidus) – õppeaeg 1-4 aastat
 • MUUSIKALINE VABAÕPE

Põhiõppe süvaõppe õppekavad:

 • AKORDION
 • KLAVER
 • VIIUL
 • KITARR
 • LÖÖKPILLID
 • MANDOLIIN
 • NUPPAKORDION
 • Puhkpillid: SAKSOFON, KLARNET, FLÖÖT, TROMPET, EUFOONIUM, PLOKKFLÖÖT, METSASARV

Õppeaeg 7 aastat – noorem aste 4 aastat (1.-4. klass), vanem aste 3 aastat ( 5.-7. klass).

Põhiõppe üldõppe õppekavad:

 • AKORDION
 • KLAVER
 • KITARR
 • LÖÖKPILLID
 • FLÖÖT
 • BALALAIKA
 • VIIUL
 • KANNEL
 • PUHKPILLID: EUFOONIUM, PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT, SAKSOFON
 • LAULMINE – Peaaine on laulmine, õpetamise vormiks grupitunnid ja individuaaltunnid, kohustuslikuks lisapilliks klaver (erandkorras ka mõni teine pill)

Üldõpe võimaldab pilliõpinguid väiksemate muusikaliste eeldustega või väiksemat koormust vajavatel õpilastel – õppekava on lihtsustatud. See ei takista üldõppe õpilaste osalemist konkurssidel ja olemast võrdväärne või parem süvaõppe õpilastest. Õppeaeg 7 aastat – noorem aste 4 aastat (1.-4. klass), vanem aste 3 aastat ( 5.-7. klass).

 

Viru-Nigula valla muusikakoolis tegeletakse erinevates koosseisudes ansamblimänguga, muusikakooli ruume kasutab prooviruumidena Kunda Linnaorkester (www.facebook.com/Kunda-Linnaorkester).

Viru-Nigula valla muusikakoolis on lapsi seisuga 2023/24 aastal 85