• Karmen Kraut – vallavolikogu esindaja
  • Ivi-Ly Soomre – õpetajate esindaja
  • Evelyn Mägi – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
  • Maarika Veski – lastevanemate esindaja
  • Raivo Heinmets – lastevanemate esindaja
  • Karin Reimus – lastevanemate esindaja