4. juunil 2019 toimus Kunda Muusikakooli 53 lennu lõpuaktus. Lõputunnistuse sai 4 noort ning noorema astme lõpetas 5 õpilast. Oli […]
Sisseastumiskatsed Kunda Muusikakooli toimuvad 10. ja 11. juunil 2019 kl 17.00 aadressil Kasemäe 19, Kunda. Avaldust on võimalik printida kodulehelt […]
7. mail tähistas Kunda Muusikakool oma 55. juubelit. Selle tähtsa päeva puhul toimus Kunda Ühisgümnaasiumi saalis suur kontsert, kus esinesid […]
10. aprillil osalesime Virumaa I regiooni muusikakoolide „Mudilaste muusikapäeval” Osa võtsid Jõhvi, Ahtme, Kiviõli, Aseri, Rakvere jpt muusikakoolide õpilased kokku […]
Ajalooraamatu ”50 aastat muusikaharidust Kundas” saab iga huvitatu tasuta soetada muusikakoolist.