ESMASPÄEV
 
MUUSIKALUGU SOLFEDŽO
    
14.05 – 14.50           6. ja 7. klass ( eesti grupp) 14.05 – 14.50           4. klass ( vene grupp)
16.45 – 17.30           4. ja 5. klass (eesti grupp)
KOLMAPÄEV
 
MUUSIKALUGU SOLFEDŽO
   
13.15 – 14.00            1. klass
14.05 – 14.50            3. A klass
15.00 – 15.45           3. B klass
15.50 – 16.35            4. klass ( vene grupp)
NELJAPÄEV
 
SOLFEDŽO
 
14.05 – 14.50            4. klass (vene grupp)
15.00 – 15.45            6. klass
15.50 – 16.35            6. klass
16.40 – 17.25            4. klass
 
REEDE
 
MUUSIKALUGU SOLFEDŽO
   
14.05 – 14.50            3. A klass
15.00 – 15.45            3.B klass
15.50 – 16.35            5. klass
16.40 – 17.25            5. klass