Vastu võetakse üldjuhul kuni 8-aastased lapsed musikaalsuskatsete alusel. Vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon. 

  • Õppeaeg 1-4 aastat.

Eesmärgiks on laste loomevõime avastamine, muusikataju arendamine, süstemaatiliseks muusikaõpinguks ettevalmistamine.

Nädalas toimub 1-2 tundi kestusega 45 minutit tund või kaks korda nädalas 20 minutit.

  • 1 tund: individuaalne pilliõpetus (pillitund, noodiõpetuse alustega tutvumine)

ja/või

  • 2. tund grupi täitumisel: kooslaulmine, liikumistegevused, mängud laulu ja pillimuusikaga, rütmika, lihtsamatel pillidel koosmusitseerimine, noodiõpetuse alustega tutvumine.

Eelklassis õpetatavad pillid: plokkflööt (puhkpillide eelõpe), viiul, klaver, akordion, kitarr, mandoliin, löökpillid.